Disclaimer

Vermelde bedrijven en leveranciers van vermelde producten garanderen dat met het publiceren van door hen doorgegeven informatie geen inbreuk wordt gedaan op rechten van derden. Schadeclaims die het ICT informatiecentrum treffen als gevolg van onrechtmatig handelen, zullen worden verhaald op de bron van de betreffende informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van onjuist of onvolledig vermelde gegevens.