Wat is business process management (BPM) – BPMsystemen.nl

Business process management, wat houdt het in?

Business process management – vaak afgekort met BPM – is een term die in de huidige corporate samenleving vaak gebruikt wordt als het gaat om innoveren, automatiseren, verbeteren en efficiënter inrichten van uw organisatie en bedrijfsprocessen. Maar wat houdt business process management precies in?

Planmatig optimaliseren en automatiseren

Business process management is een werkgebied dat zich bezighoudt met de documentatie, optimalisatie en automatisering van bedrijfsprocessen. Het biedt inzicht in relaties tussen processen, de aansluiting en verwerking van informatie en zwakke plekken in de workflow van een organisatie. Hierbij worden alle mogelijke aspecten van uw organisatie meegenomen: organisatie, communicatie, personeel, financiën, informatie, technologie, huisvesting en juridische aspecten. Met het inzicht dat wordt verkregen door middel van BPM, wordt de bedrijfsvoering transparanter gemaakt en verbeterd en kan optimale ondersteuning worden verleend aan de primaire doelstellingen van uw organisatie. De juiste handmatige handelingen kunnen op deze manier verantwoord worden geautomatiseerd.

Grip op bedrijfsprocessen

In een cultuur waar verandering, verbetering en optimalisatie centraal staan is het onmogelijk deze zaken te realiseren zonder inzicht te hebben in de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie. Het gebruik van business process management zorgt voor grip op de (operationele) bedrijfsprocessen en biedt helderheid en controle over de voortgang van deze processen. Hierdoor kunnen doelstellingen worden gerealiseerd.

Continue verbetering

Integraal onderdeel en doel van business process management is de continue verbetering die rond de processen plaatsvindt. Hierdoor wordt er voortdurend gestreefd naar grotere efficiëntie van uw organisatie. De continue verbetering vergroot de flexibiliteit van de processen en uw klant blijft centraal staan.

Lean Six Sigma en business process management

Al jaren is er een trend gaande van procesverbetering en efficiëntie in organisaties. Een van de meest toegepaste en bewezen methodieken op het gebied van procesverbetering is Lean Six Sigma. Deze methodiek sluit goed aan op het technologisch geörienteerde business process management. Bij Lean Six Sigma ligt net als bij business process management de nadruk op de eisen en wensen van uw klant, waardoor de klanttevredenheid wordt verhoogd, de doorlooptijd wordt verkort en de kosten worden gereduceerd. BPM vormt de brug tussen de IT en deze procesverbeteringsmethodiek en zorgt ervoor dat resultaten zichtbaar en meetbaar worden.

Software voor business process management

Om bedrijfsprocessen efficiënt en effectief te kunnen optimaliseren en automatiseren is er een breed scala aan systemen voor business process management beschikbaar. Deze BPM systemen faciliteren het veranderingsproces door op diverse bedrijfsvlakken functionaliteiten te bieden en documentatie op deze vlakken mogelijk te maken. Hierdoor kunnen behaalde resultaten, KPI’s en verbeterpunten worden gevisualiseerd in dashboards. Uw bedrijfsprocessen worden met de software voor Business process management real-time gemonitord, zodat u proactief in plaats van reactief kunt handelen.

Samengevat

Business process management is een systematische aanpak rond de optimalisatie en automatisering van bedrijfsprocessen. In het verlengde van het gedachtegoed van Lean Six Sigma wordt er bij business process management gestreefd naar continue verbeteringen en zichtbaarheid en meetbaarheid van resultaten. Er zijn diverse IT systemen beschikbaar op het gebied van business process management om alle aspecten rond business process management inzichtelijk te krijgen en proactief te kunnen inspringen op bedrijfsprocessen.